Systemy informacji miejskiej (SIM)

System informacji miejskiej to zintegrowany zestaw usług
i technologii służący do zapewnienia mieszkańcom i turystom informacji dotyczących transportu publicznego oraz innych ważnych aspektów życia w mieście.

Obejmuje on m.in. tablice adresowe i ulicowe, kierunkowskazy kierujące pieszych, informację dla kierowców, pylony miejskie w podziale na pylony śródmiejskie, osiedlowe i historyczne, piesze węzły komunikacyjne, informacje historyczne, a także całą informację pasażerską dla użytkowników komunikacji miejskiej.

SIM bywa częstokroć wykorzystywany również jako nośnik treści reklamowych. Rozwiązanie to umożliwia generowanie dochodu przez SIM, a w efekcie całościowe lub częściowe pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem czy stworzeniem. Ważne jest, aby przekaz reklamowy stanowił dopełnienie kompozycji i nie zakłócał istoty funkcjonowania SIM-u, czyli przekazu treści informacyjnych. 

Równie duże znaczenie ma dostępność i odpowiednia lokalizacja elementów, kompleksowość przekazywanych informacji
i stosowanych nośników oraz spójność systemu z innymi elementami przestrzeni miejskiej oraz z innymi kanałami przekazu informacji miejskiej