Witacze

Witacze

to znaki umieszczane przy wjeździe do miejscowości, jednostki administracyjnej, regionu lub państwa w celu powitania przyjeżdżających osób. Ten rodzaj znaku może przybierać różne formy, takie jak tablica informacyjna, ozdobny napis, rzeźba lub inne elementy architektoniczne.

Witacze tego rodzaju często mają na celu nie tylko powitanie, ale także przekazanie informacji o danej miejscowości, np. nazwie miejscowości, hasło reklamowe, godło lub herb, oraz inne charakterystyczne elementy.

Mogą one również stanowić element promocji turystycznej, zachęcając odwiedzających do zwiedzenia okolicy lub skorzystania z lokalnych atrakcji.

Te znaki mają znaczenie symboliczne, ponieważ odzwierciedlają gościnność
i przyjazne nastawienie danego miejsca wobec przyjezdnych. Pomagają one również
w budowaniu tożsamości miejscowej i tworzeniu pierwszego wrażenia dla osób wjeżdżających do danej lokalizacji.